Klagomålshantering

Här kan du lämna ett officiellt klagomål

Start » Klagomålshantering

För att vi skall kunna utveckla våra tjänster är det därför viktigt oss med klagomål så att vi kan anpassa verksamheten. Oavsett hur bra ens processer må fungerar kan det uppstå tillfällen då en kund kan tjäna sig missnöjd. Då är det viktigt att kunna bemöta klagomålet från båda parters sida.

Så lämnar du klagomål

Om du vill lämna ett klagomål gör du det i första hand till den kredithandläggaren som har administrerat din kredit eller direkt till vår kundtjänst. I de fall du skulle önska att göra ett mer formellt klagomål till vår klagomålsansvarig går det bra att skicka ett e-postmeddelande till klagomal@gfmonye.se. Ytterst ansvarig för vår klagomålshantering är bolagets klagomålsansvarig.

  Handläggningstid och svarsgaranti

  Vi försöker alltid att hantera klagomål så snabbt som möjligt. Inom 14 dagar skall du ha fått ett svar på ditt klagomål, om det krävs längre hantering för på grund av utredningsskäl meddelar vi självklart dig om detta.

  Klagomålspolicy

  Vi hanterar våra klagomål enligt Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering. Klagomålet skall hanteras sakligt och du som kund ska vara nöjd med hur vi bemöt ditt klagomål.

  Rådgivning

  Om du är missnöjd med hur vi hanterar klagomålsanmälan kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå kostnadsfritt för att få rådgivning och vägledning. Du kan nå dem på 0200 – 22 58 00 eller genom att besöka deras webbplats.

  Om klagomålet ej kan lösas

  Om vi tillsammans inte kan lösa klagomålet har du rätt att ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden eller genom en allmän domstol.