Utgiftsskydd

Hos oss på GF Money kan du trygga din ekonomi ifall du skulle drabbas av sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall till följd av olycksfall.

Minska oron och trygga din ekonomi


GF Money Utgiftsskydd täcker upp för dina månatliga utgifter om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller vid hel oförmåga att arbeta till följd av olycksfall eller sjukdom. Du kan exempelvis få ersättning hushållsutgifter, månadshyra/avgift och dina lånekostnader.

GF Money är anknutna förmedlare åt Maiden General Försäkrings AB Insurance och Maiden Life Försäkrings AB, som står under tillsyn av Finansinspektionen. Försäkringen går att teckna om du är kund hos oss, oavsett om du har en aktiv kredit eller inte.

Ersättning vid ofrivillig arbetslöshet

Om du blir ofrivilligt arbetslös kan försäkringen ge ersättning för dina månatliga utgifter i upp till 12 månader (max 8 000 kr/månad)

Ersättning vid långtidssjukskrivning

Om du blir sjukskriven 100 % till följd av olycksfall eller sjukdom kan Smspengars utgiftsskydd ge ersättning för månatliga utgifter i upp till 12 månader (max 8 000 kr/månad)

Ersättning vid dödsfall till följd av olycka

Om du avlider till följd av olycksfall betalar försäkringen ut ett engångsbelopp på 250 000 kr till dina efterlevande.

Teckna direkt

För att teckna försäkringen behöver du vara inloggad på ditt konto.

 • Vem kan ansluta?
 • Kund hos GF Money
  • Du måste vara kund hos GF Money,
   du behöver inte ha en aktiv kredit.
 • Minst 18 och högst 64
  • Du måste vara minst 18 år och högst fyllt 63 år
   för att teckna försäkringen.
 • Fast anställd
  • Haft en fast anställning med en arbetstid om
   minst 17 timmar per vecka i minst sex månader när
   du tecknar försäkringen.
 • Du är fullt arbetsför
  • Du måste vara fullt arbetsför
   när du tecknar försäkringen.
 • Undtag för utgiftsskyddet
 • Försäkringen gäller bl.a. inte då:
 • Du vid tecknandet av försäkringen har blivit
  uppsagd eller haft vetskap om förestående uppsägning.
 • Du blir arbetslös eller varslas om uppsägning under
  försäkringens första 120 dagar.
 • Du den dag då försäkringen tecknades var sjuk,
  eller ifall av sjukdom, besvär, skada ellerfunktionsnedsättning
  om symptomen varit synliga eller har funnits innan
  försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak
  inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft.
 • Du sjukskrivs under försäkringens första 30 dagar.
FAQ

Snabba, korta


Har du någon mer fråga? tveka inte att kontakta oss.

Premien betalas månatligen på den månadsdag du tecknade försäkringen. Premimum är för närvarande 6,15 % utav ditt försäkrade belopp.
Ja, karenstiden är 30 dagar.

Försäkringsgivaren i händelse av arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org.nr 516403-1003.

Försäkringsgivaren för livförsäkring och arbetsoförmåga är Maiden Life Försäkrings AB, org.nr 516406-0468.

Om du vill anmäla en skada fyller du i en anmälan på tpaclaims.se