Ackord

Ackord är en ekonomisk överenskommelse mellan ett företag och en fordringsägare. Oftast innebär överenskommelsen att fordringsägaren godtar ett mindre belopp än den egentliga skulden för sin fordran.