Amortering

Att amortera är oftast att periodiskt avbetala ett lån. Detta kan göras på olika sätt. Ett sätt är att hela tiden betala samma summa och det är vad som brukar kallas annuitet. Amorteringsbeloppet ökar då för varje avbetalning medan räntekostnaden minskar.

Rak amortering är ett annat alternativ. Amorteringsbeloppet är då alltid samma och räntekostnaden ändras. Summan minskar för varje avbetalning eftersom räntekostnaden minskar ju mer av lånet som betalas tillbaks.