Borgenär

En borgenär är en person som har en skuld att kräva in från någon annan. Ett annat namn för borgenär är fordringsägare. Det är borgenären som har lämnat ut en kredit till någon annan. I detta fall är det Expresskredit som är borgenärer. Den som har skuld till borgenären kallas för gäldenär.