Effektiv ränta

Den effektiva räntan visar i procent vad varje lånad krona kostar per år. Den verkliga räntekostnaden ingår med hänsyn till den nominella räntan, uppläggnings- och aviseringsavgifter samt hur ofta ränta, amortering och avgifter betalas. Banker och finansbolag som har konsumentkrediter måste berätta hur stor kreditens effektiva ränta är.