Fordran

En fordring är detsamma som ett tillgodohavande. Det är rättigheten för en part att erhålla exempelvis pengar. Det finns både kortfristiga och långfristiga fordringar. En kortfristig fordran förfaller inom ett år medan övriga är långfristiga.