Fordringsägare

Fordringsägare är detsamma som borgenär dvs. den som lämnat ut en kredit till någon annan. Det kan även vara någon som tagit över krediten delvis om orginalskulden är såld till tredje part. Då är den tredje parten den nya fordringsägaren.