Gäldenär

Gäldenär kallas den som har skuld till någon annan. Den man har skuld till kallas borgenär.