God man

Med god man menas en person som bevakar en annan persons rätt. Man kan få en god man av rätten exempelvis pga. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och behöver hjälp med att bevaka sin rätt. Oftast kan inte en god man göra något utan personens samtycke. Om  det inte går att få personens samtycke eller om personens hälsotillstånd gör att man inte kan få det får gode mannen göra som han vill. De som kan ansöka om godmanskap är överförmyndare, förmyndare, den som ansökan gäller om personen är över 16 år, personens partner eller närmaste släktingar. Dessa personer samt den gode mannen kan ansöka om att godmanskapet ska upphöra.