Inkasso

Inkassoverksamhet bedrivs av olika företag som övertar ärenden när en kund inte betalar en skuld i tid. Inkassobolag har ingen rätt att tvinga någon att betala men kan skicka vidare ärendet till Kronofogden, som har laglig rätt att driva in skulder med tvång.

För att driva in en skuld till någon annan än sitt egna bolag behöver man inkassotillstånd. För att få inkassotillstånd måste man kunna styrka att man kan inkassohantering. Det kan vara någon som jobbar dagligen med inkasso eller en jurist på bolaget. För mer information om detta klicka här.

Betalar man inte ett lån med kort löptid i tid förfaller fakturan snabbt och går då vidare till Inkasso. Då skickas ett inkassokrav ut. Inkassoavgiften som du då blir skyldig att betala är oftast 160 kronor. För att läsa mer om inkassoavgift kan du trycka här. Relativt snabbt går därefter ärendet till Kronofogden.