Kreditmall

En kreditmall är (till skillnad från scoring) en statisk mall där långivaren kan sätta specifika regler och kriterier som måste uppfyllas för att lånet ska beviljas.

Exempel på några vanliga regler som kan användas i kreditmallar är att ansökande:

  • inte får ha någon betalningsanmärkning (alternativt högst ett visst antal betalningsanmärkningar)
  • måste ha uppnått en viss deklarerad inkomst
  • måste ha uppnått en viss ålder
  • inte får ha en aktiv skuld till Kronofogden (alternativt hur stort skuldsaldo ansökande får ha)
  • måste vara ägare av fastighet
  • måste vara innehavare av en förmögenhet av viss storlek
  • högst får ha ett visst antal förfrågningar (förfrågningar som registreras om kunden i fråga har ansökt om lån hos flera kreditgivare)

Kreditmallar kan ha både fördelar och nackdelar. En av nackdelarna är att man inte alltid får en rättvis bild av den ansökandes kreditvärdighet då det är väldigt många faktorer som spelar in. Därför kan det ibland tyckas bättre att använda scoring som ser till helheten av dessa faktorer.

Det finns inget som hindrar en långivare att ha både kombinerad scoring och kreditmall. Man kan då sätta regler t.ex. för att säkerställa att ansökande har uppnått en viss ålder och har en ordnad ekonomi.