Kronofogdemyndigheten

Start » Ordlista, vad betyder begreppen? » Kronofogdemyndigheten

Kronofogdsmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar med skulder dvs. har rätt att fastställa och driva in fordringar. Oftast kan kronofogdemyndighetens beslut överklagas till tingsrätten. Kronofogdemyndigheten tar hand om både enskilda och allmänna mål. Enskilda mål är krav från privata fordringsägare t.ex. banklån, hyror och kontokort. Allmänna mål är krav från staten och kommuner t.ex. obetalda skatter, böter och studieskulder.