Låntagare

En person som har tagit ett lån hos någon är en låntagare. Ett annat ord för låntagare är gäldenär och att vara gäldenär innebär att man har en skuld till en en privatperson, ett företag eller en myndighet. Den gäldenären är återbetalningsskyldig till en långivare som också kallas borgenär eller fordringsägare.