Löptid

“Löptid är giltighetstiden för en ekonomisk överenskommelse.” Med detta menas hur lång tid man har på sig att återbetala lånet innan det förfaller.

För smslån och webblån är löptiden oftast 30 dagar men det finns även alternativ där löptiden är 15, 45 och 90 dagar.