Skuldsanering

Skuldsanering innebär att en gäldenär delvis eller helt befrias från ansvar för återbetalning av den gällande skulden. Detta innebär i många fall att man gör upp om en avbetalningsplan och att gäldenären ofta får leva under fattiga förhållanden under den tid som avbetalningsplanen gäller.

Skuldsanering är det Kronofogdemyndigheten som har hand om. Kraven för att du ska kunna få skuldsanering är att du är så svårt skuldsatt att du inte kan betala dina skukder på många år. Du måste vara folkbokförd i Sverige och skuldsanering ska vara skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Skuldsanering är något som i princip bara kan ges en gång.