Uppläggningsavgift

Start » Ordlista, vad betyder begreppen? » Uppläggningsavgift

En uppläggningsavgift är en avgift för handläggandet av en ansökan om kredit.