Utmätning

Utmätning är en form av exekution där fordringsägaren (borgenären) som inte fått betalt kan vända sig till kronofogdemyndigheten som beslagtar egendom hos gäldenären. För att kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa en utmätning krävs en dom eller ett betalningsföreläggande. Om gäldenären inte betalar tillbaka skulden görs en tillgångsundersökning av kronofogdemyndigheten. I den sammanställs gäldenärens tillgångar och skulder.

Om gäldenären inte frivilligt medverkar i utmätningen kan åtgärder som polisassistans, uppbrytning av lås och vitesföreläggande tas till. Det som kronofogdemyndigheten tar vid utmätningen säljs och i prncip kan all gäldenärens egendom utmätas som betalning av dennes skulder. Men det finns skyddsregler till förmån för gäldenären.

Ett misslyckat försök til utmätning kallas SUT-förrättning (SUT= Saknar Utmätningsbara Tillgångar). Fordringsägaren måste då gå vidare med en konkursansökan. Kronofogdemyndighetens bevis för det kallas fattigbevis och kan användas som underlag för konkursansökan inom 6 månader att utredningen avslutats.