Radering av personuppgifter

Start » Radering av personuppgifter
Förfrågningar hanteras först vecka 2, 2024 på grund av julledighet

  Samtliga fält är obligatoriska  Bifoga en kopia av en giltig ID-handling med din förfrågan. För att vi ska godkänna din ID-handling behöver du göra följande;

  • Ta en ny bild på din ID-handling på ett vitt papper

  • På det vita pappret önskar vi att ni skriver

   • Er signatur

   • Dagens datum

   • Och till sist GF Money

  Välj bild

  tillåtna filtyper: jpg, jpeg, png och max storlek 5mb.
  Jag, undertecknad, begär härmed RADERING av följande personuppgifter som lagrats i mitt konto av ovanstående produkt - notera att om du fortfarande använder dig av en tjänst från oss kan vi inte ta bort dina uppgifter förrän tjänsten är avslutad:


  DISCLAIMER: Observera att enligt artikel 17 punkt 1 a, 1 c samt punkt 3 i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är
  GF Money Consumer Finance AB inte berättigade att radera den efterfrågade datan om:
  a) personuppgifterna fortfarande är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
  b) det finns legitima skäl för databehandling;
  c) behandling av uppgifterna behövs för att uppfylla lagstadgade skyldigheter enligt EU eller nationell lagstiftning; och
  d) behandling av de uppgifterna behövs för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav.
  Observera att om radering av den begärda datamängden är så signifikant att den normala funktionen av kundprofilen fortsättningsvis inte är möjlig, förbehåller sig GF Money Consumer Finance AB rätten att radera din profil även om det inte ursprungligen begärdes av dig.