Integritetspolicy

Användandet av personlig information och data

Start » Integritetspolicy

GF Money Consumer Finance AB (GF Money), ORG.NR. 556876-2578
Senast uppdaterad 2018-05-01

Du som kund ska vara trygg när du lämnar ut dina personuppgifter till oss, det är något vi är väldigt noga med.

Därför har vi författat en dataskyddspolicy där vi gör allt för att skydda att dina uppgifter. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om dig till någon utomstående, all information i formulär och i kontakt med oss sparas så ingen utomstående kan ta del av dessa.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur GF Money samlar in och använder dina personuppgifter och dina rättigheter. Du kan alltid kontakta oss vid frågor gällande dina personuppgifter genom att kontakta oss via någon av våra kommunikationskanaler.

Genom att använda GF Moneys tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att GF Money använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder våra tjänster.

Kontakta oss

GF Money Consumer Finance AB är registerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556876-2578 och har sitt säte på Östra Ågatan 31, 753 22 Uppsala.

Du kan alltid nå GF Money på info@gfmoney.se.

Du kan också skicka brev till oss på

GF Money
Att: Dataskyddsombud
BOX 1306
751 43 UPPSALA

Besök www.gfmoney.se för mer information om GF Money Consumer Finance AB

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

För att erbjuda dig kredit behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan information.

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du ansöker om en kredit, använder vår kundportal, kontaktar oss eller någon annan av våra tjänster där du lämnar dina personuppgifter.

Exempel på personuppgifter:

Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, folkbokföringsadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, bankkontonummer, id-handlingar, etc.

Finansiell information – Kontoutdrag, lönespecifikationer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster, kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation
  • namn, födelsedatum, personnummer, folkbokföringsadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, bankkontonummer, id-handlingar, etc.
 • Information om din kreditansökan
  • detaljer angående din kreditansökan.
 • Finansiell information
  • kreditupplysningsinformation, kontoutdrag, lönespecifikationer, uppgifter om inkomster och utgifter, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information
  • Din kredithistorik, allmänna handlingar så som domar och beslut.
 • Information om hur du interagerar med GF Money
  • hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation
  • ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Inspelning av telefonsamtal
  • Samtliga in och utgående samtal

Informationen du ger oss, såväl som information om information om din kreditansökan, historisk information och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.
 

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra GF Moneys tjänster. GF Money behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingenLaglig grund för behandlingen (“varför är behandlingen nödvändig”)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifterUtföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att avgöra om vi kan erbjuda dig kredit, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning
För kundanalys, administrera GF Moneys tjänster och för GF Moneys interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att förhindra missbruk av GF Moneys tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkraUtföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.Andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagarFölja tillämplig lagstiftning
För att skicka erbjudanden och kampanjer via elektroniska kanaler eller till din postadressAndra berättigade intressen
För att förbättra kvalitén i kundservice ärendenAndra berättigade intressen

Kommunicera med dig. GF Money kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat GF Moneys kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att kontakta oss.
 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom GF Money koncernen.
  • GF Money kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
 • Faktureringsföretag.
  • GF Money kan komma att dela till den faktureringspartner som GF Money använder, sådana personuppgifter som är nödvändiga för att faktureringsföretaget ska kunna utföra och administrera dina fakturor, administrera kravflöden, inklusive för hantering av tvister. För de personuppgifter som delas med faktureringsföretaget gäller faktureringsföretagets dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.
 • Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer.
  • Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om kredit, för att bekräfta din identitet och adress, för att upptäcka, utreda och förebygga bedrägeri och bidra till att skydda mot bedrägeri eller för att minska kreditrisker samt för att upptäcka, utreda och förebygga penningtvätt och terrorfinansiering. Beroende på I vilket syfte du använder GF Moneys tjänster, kan en mikroupplysning göras innan du nyttjar GF Money tjänst i syfte att uppdatera kundregister, etc.
   • De kreditupplysningsföretag vi för närvarande samarbetar med är Credit safe, Verifiera och Instantor
 • Myndigheter.
  • GF Money kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
 • Avyttring.
  • GF MOney kan komma att dela din information till tredje parter:
   • För det fall att GF Money säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan GF Money komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar
   • Om GF Money eller en väsentlig del av GF Money tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om GF Moneys kunder komma att delas.
 • Vad vi inte kommer göra med din data
  • Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU / EES. Däremot kan uppgifterna i vissa situationer överföras till, och behandlas i, icke-EU / EES-länder av ett GF Money-företag eller av en annan leverantör eller underentreprenör. När GF Money är fast besluten att alltid skydda dina uppgifter kommer GF Money att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med och på samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU / EEA. Till exempel tillämpar vi ett avtal som innehåller Europeiska kommissionens standardvillkor, överensstämmer med EU-USA: s sekretessskyddsprogram och söker godkännande av dataskyddsmyndigheter när det gäller skydd av personuppgifter.
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Ett exempel när det gäller åtgärder mot penningtvätt sparas datan i minst tio år.
 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data.
  • Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse.
  • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”).
  • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för GF Money som konsumentkreditinstitut, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
  • Om du önskar att utforska alternativet att bli raderad kan du fylla i formuläret du hittar här.
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
  • Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks

 

Automatisk process beslut

Snabb behandling av kreditansökningar, kreditbetyg och kreditbeslut bygger på automatisk beslutsfattande. Du har rätt att kräva att en fysisk person hanterar din information på uppdrag av GF Money, till exempel få din automatiskt avvisade ansökan hanterad av en fysisk person.

 

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

webbplatsen använder sig av cookies, och enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi som svensk registrad webbplats informera besökare om att vi använder oss av cookies, vad de används till och hur du undviker dem.

En cookie eller som det heter på svenska ”kaka” är en liten datafil i textformat som sparas på din dator. Varje gång du besöker hemsidan skickas kakan fram och tillbaka mellan din dator och webbplatsen. Det kakan gör är att hålla redan på dina eventuella inställningar och identitet.

Det finns två olika typer av kakor. Den vanligaste kakan är en så kallad sessionskaka. Kakan lagras temporärt på din dators minne när du surfar på en webbplats. Dessa kakor lagrar oftast information för vilket språk du vill använda sidan på, om du valt att se annonser eller liknande på webbplatsen. Och orsaken att det kallas för sessionskaka är för att varje gång du stänger ner din webbläsare så tas dessa temporära kakor bort. Det är alltså endast giltiga medan nu har din webbläsare igång. Sedan finns det en annan kaka som sparas under längre tid. Webbplatsen bestämmer hur lång tid kakan ska sparas på din dator. Kakan finns kvar även fast du stänger ner din webbplats. Du måste aktivt ta bort kakan om du vill att den ska försvinna innan tiden är ute.

Vad gör kakorna på webbplatsen då?

Samlar in information om hur du kom till webbplatsen (trafikloggning)

Sparar statistik om din dator så som webbläsare, operativsystem och upplösning

Hur avaktiverar jag kakor?

För att avaktivera kakor gör du det på din webbläsares inställningar. Där kan du även välja att tömma/radera dina nuvarande kakor. Detta är dock inget vi rekommenderar då kakor kan hjälpa både dig och oss att göra upplevelsen hos oss bättre.
 

Övervakning, hemsida

Vi använder även Google Analytics spårnings på våra webbplatser för att hjälpa oss att ta reda på dina besök på våra webbplatser. I detta syfte använder Google Analytics cookies, där informationen som genereras av användningen av en webbplats sparas på cookies som överförs till och lagras hos Google. Vi använder IP-kryptering på systemet. Enligt Googles användarvillkor associerar Google inte registrerade IP-adresser med någon annan data som lagras på Google. Du kan förhindra åtkomst till Google Analytics-cookies genom att hämta och distribuera alternativet Google Opt-out Browser Add-on.
 

Hur är registret säkrat?

GF Money ska begränsa åtkomsten till personuppgifter till sådana anställda som behöver personuppgifterna för att kunna fullgöra GF Moneys skyldighet att utföra arbetsuppgifterna enligt ovan.

GF Money ska tillse att all hantering av personuppgifter sker i enlighet med PUL och/eller GDPR.

GF Money ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, förstörelse, ändring samt tillse att endast personuppgifter som är nödvändiga för ändamålen med behandlingen behandlas.

I händelse av en personuppgiftsincident ska GF Money vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats av GF Money.

GF Money ska utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte senare än 24 timmar efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident, anmäla personuppgiftsincidenten till kund.

GF Money ska föra ett register över den behandling som GF Money utfört. Registret ska i vart fall innehålla de kategorier av behandling som har utförts och i tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, inbegripet identifiering av tredjelandet eller den internationella organisationen samt om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna för hantering av personuppgifterna.

GF Money ska inkorporera nödvändiga rutiner för att efterfölja PUL och/eller GDPR.