Diskussionen om amorteringskrav fortsätter

2017-09-22

Start » Nyheter » Diskussionen om amorteringskrav fortsätter

Diskussionen om amorteringskrav vid lån till bostadsköp är något som vi på Expresskredit flitigt rapporterat om i alla dess vändningar – och nu ser det ut som att kravet är på tapeten igen att införas, men först ska förslaget på remiss.

Som vi på Expresskredit tidigare berättat om var tanken från början att amorteringskravet skulle införas redan den första augusti detta år, men beslutet slopades och sköts sedan framåt. Men nu är man åter igen på banan och planen är att införa amorteringskravet omkring 1 maj 2016 med vissa förändringar. Bland annat föreslås att amorteringskravet inte ska gälla redan befintliga bolån och inte heller appliceras på bolån för personer som väljer att köpa nyproducerade bostäder. Något som man inte ännu fastställt är hur definitionen ”nybyggt” ska tolkas, men detta är något man för under diskussion och det är Finansinspektionens uppgift att fastställe en tydlig definition. Vad som i dagsläget dock kan sägas med säkerhet är att amorteringskravet endast ska gälla nya bolån som tas för att finansiera alla bostäder som inte är nyproduktion för att på så vis undvika att hämma bostadsbyggandet.

Än finns inte nya amorteringskravet

Innan det nya amorteringskravet kan träda i kraft måste det först och främst utformas, och detta kommer att göras av Finansinspektionen för att sedan gå en remissrunda för att till sist fastslås av riksdagen under våren. Vad man däremot vet redan nu är att amorteringskravet kommer omfatta nya bolån, men inte för lån till att köpa nyproduktion, som sagt. Men enligt Finansdepartementet ska kravet även inkludera undantagsbestämmelser för när amorteringskravet inte ska gälla men då måste det finnas ”särskilda skäl” vilka exemplifieras som bland annat arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa och så vidare. Så vad man i dagsläget kan fastslå är att amorteringskravet först kommer göras gällande nästa år omkring den 1 maj, förutsatt att Finansinspektionens förslag får bifall i riksdagen.