Få koll på föräldrapenning

2021-01-22

Start » Nyheter » Få koll på föräldrapenning

Ska ni få tillökning i familjen? Då är det dags att börja ta reda på hur föräldrapenning fungerar! Föräldrapenning är pengar som både mamman och pappan kan ansöka om för att kunna vara hemma med barnet istället för att arbeta eller studera. Med föräldrapenning finns det dock en hel del regler ha koll på.

Vem kan få föräldrapenning?

Föräldrapenning kan du ta ut om du förälder eller har vårdnaden för barnet. Du kan även ansöka om föräldrapenning om du är gift eller sambo med en av barnets föräldrar. Du behöver även vara försäkrad i Sverige och barnet måste vara bosatt i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz.

Hur mycket föräldrapenning kan du få?

Föräldrapenning kan betalas ut i 480 dagar för ett barn. 390 av dessa dagarna baseras på något som kallas för sjukpenningnivå, alltså på den inkomst du vanligen har. De andra 180 dagarna baseras på en lägstanivå vilket är 180 kronor per dag. De första 180 dagarna du/den andra föräldern tar ut för barnet måste alltid baseras på sjukpenningnivå och efter detta kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå.

Hur kan du och den andra föräldern dela dagarna?

Om barnet är fött före den 1 januari 2014 får båda föräldrar hälften var av de 480 dagarna. 60 dagar på sjukpenningnivå är dock reserverat för varje förälder och kan inte överföras mellan varandra.

Är barnet fött 2014 eller 12015 får du och den andra föräldern 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar på lägstanivå. Även här är 60 dagar med sjukpenningnivå reserverat för varje förälder och går inte att flytta.

Är barnet fött 2016 eller senare har ni också 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 på lägsta nivå, dock är 90 dagar med sjukpenningnivå reserverade för varje förälder.

Har du ensam vårdnad?

Vid ensam vårdnad av barnet har du själv rätt till alla 480 dagar för ett barn. 390 dagar baseras på din inkomst och 90 dagar är lägstanivå. De första dagarna måste vara på sjukpenningnivå.

På Försäkringskassan kan du läsa mer om hur föräldrapenning fungerar. Lycka till med familjens nya tillskott!

 

Om föräldrapenningen inte räcker till kan en tillfällig lösning vara att ta ett flexibelt lån här på Expresskredit.