Det nya amorteringskravet

2018-03-22

Start » Nyheter » Det nya amorteringskravet

Det var 1 mars 2018 som det nya, skärpta amorteringskravet infördes. Om du tänker köpa bostad eller utöka ditt lån är det bra att läsa på om vad amorteringskravet innebär och kan få för effekt.

Hushållens skulder har länge stigit i Sverige, något som vid en lågkonjunktur kan göra många svenskars ekonomi sårbar. Därför har Finansinspektionen beslutat att ytterligare skärpa det redan befintliga kravet på amortering. Detta gäller främst för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster. Man vill med andra ord minimera risken för en framtida finanskris med stora obalanser i svensk ekonomi, likt den som skedde 2008.

Har du redan ett bolån på din bostad sedan flera år tillbaka? I sådana fall omfattas lånet inte i det nya amorteringskravet. Däremot gäller det om du ska köpa en ny bostad eller utöka din belåning så att den överstiger en viss del i förhållande till vad bostaden är värd.

Men vad får amorteringskravet för effekt rent konkret?

Så kan amorteringskravet påverka dig

På kort sikt verkar det som att amorteringskravet, och framförallt det skärpta kravet, ha bidragit till att många fler vill sälja sin bostad. I dagens läge finns det ett större utbud av bostadsrätter ute på marknaden än vad det gjorde samma tidpunkt förra året. En annan effekt som amorteringskravet har är att det kan bli svårare för förstagångsköpare och yngre köpare att finansiera sin bostad.

Sedan tidigare har många banker redan ett så kallad skuldkvotstak. Detta begränsar hur mycket du får låna i förhållande till din inkomst. Innan det skärpta amorteringskravet lanserades 1 mars låg detta tak på ungefär fem gånger årsinkomsten före skatt.

Så fungerar kravet

Om du tar ett nytt lån för att köpa en bostad, och detta lån överstiger 4,5 gånger hushållets inkomster före skatt, då ska ytterligare en procent av lånet amorteras årligen utöver gällande krav. Kravet på amorteringen har sedan tidigare har varit att bostadslån som överstiger 70 procent av bostadens värde ska amorteras med två procent per år. Men nu är det alltså ännu strängare.

Alla privatpersoner som tar nya bolån omfattas av kravet, oavsett om de ska köpa en ny bostad eller utöka lånet för en större renovering i sitt nuvarande boende. De undantag som finns i dagens läge gäller om du köper en nyproducerad bostad, det ger dig amorteringsfritt fem år fram i tiden som förstagångsköpare. Om du sedan skulle köpa ytterligare en bostad skulle dock lånet i den nyproducerade bostaden räknas in i den totala skuldkvoten och kicka igång amorteringskravet.