Vill du köpa hus?

2019-04-19

Start » Nyheter » Vill du köpa hus?

Vad finns det att tänka på när du står inför ditt livs, kanske största, affär? Bland annat att du vet vad ett pantbrev är och hur länge ett länge ett lånelöfte gäller.

Förutom att du behöver ett lånelöfte från banken liksom en kontantinsats som du kan spara eller låna pengar till finns det en hel del mer att tänka på. Inte minst vad för termer som är viktiga att kunna och förstå.

Termer att kunna inför ett husköp

När du ska köpa hus är det bra att förstå en del termer som är vanliga och som lär komma upp under processens gång. Det är bland annat dessa:
  • Lagfart – ett bevis på att du äger en fastighet som du behöver ansöka om och betala för. Det är en registrering som visar på att du är ägare till ditt hus.
  • Amortering – en avbetalning på en befintlig låneskuld. Ofta finns det en amorteringsplan knuten som reglerar hur du ska betala av lånet.
  • Arrende – en upplåtelse av mark till exempel, mot betalning för en viss tid.
  • Kontantinsats – den del av ett lån som betalas kontant. Långivare brukar ha ett krav på att 15 procent av köpeskillingen ska betalas kontant.
  • Köpebrev – en juridiskt bindande handling som reglerar och definierar ägandet av en specifik egendom.
  • Lånelöfte – ett förhandsbesked från en långivare som oftast är giltigt i ett halvår.
  • Pantbrev ­– ett bevis på en inteckning i en fastighet som fungerar likt en säkerhet vid lån. Du kan pantsätta en del av din bostad hos banken när du behöver låna en större summa pengar.
  • Topplån – ett lån utan säkerhet som används för att täcka den del av ett lån som inte täcks av bottenlånet när du köper en fastighet. Räntan på topplånet är högre eftersom det till skillnad från bottenlånet saknar säkerhet.

Tänk på detta

Mer att tänka på när du ska köpa hus är att alltid läsa på om huset för att se till att det matchar dina krav och inte bjuder på ovälkomna överraskningar när köpet är genomfört. Läs alltid energideklarationen för att se hur stora uppvärmningskostnaderna är, räkna på vad som skulle hända om räntorna går upp och gå igenom vilka renoveringar som skulle behöva göras. Gör slutligen en budget för att se hur mycket pengar du har att röra dig med efter husköpet.