När du köper av privatpersoner

2012-06-22

Start » Nyheter » När du köper av privatpersoner

Någons annans skräp i garaget kan vara din egen skatt. Att handla av andra privatpersoner har blivit allt vanligare. För dig som konsument är denna typ av handel ett sätt att kunna handla billigare såväl som att kunna hitta produkter som inte längre säljs ute i butikerna. Men reglerna vid köp av privatpersoner är inte desamma som när du köper av företag. Här berättar vi om skillnaderna.

Andra regler mellan privatpersoner

Det starka konsumentskydd som finns vid handel i affärer gäller inte i samma utsträckning vid privatköp, köp mellan privatpersoner. Här har därför du som köpare därför ett extra stort ansvar att ta reda på vad som egentligen gäller.

Köplagen

När privatpersoner köper och säljer mellan varandra är det Köplagen som gäller.  Köplagen är dock ingen tvingande lag. Detta innebär att Köplagen inte gäller, så fort som köparen och säljaren har avtalat om något annat. Väljer man att köpa en vara som säljs i ”Befintligt skick” har säljaren avsagt sig från fel på varan, och du får som köpare det svårt att häva köpet i efterhand på grund av fel som upptäcks senare.

För dig som köpare mellan två privatpersoner finns det ingen rätt att ångra köpet, om ni inte har skrivit ett avtal där ni tar upp att det finns en ångerrätt.

Säljarens skyldigheter

Alla fel som uppkommer efter affären har gjorts, anses inte som ett fel så länge som du som köpare borde ha känt till felet. Har säljaren däremot undanhållit eller ljugit om någon av produktens skick eller egenskaper, så är det säljaren som är ansvarig.