Vad händer med reporäntan?

2019-04-19

Start » Nyheter » Vad händer med reporäntan?

I dagarna spås Riksbanken höja reporäntan till noll. Vad innebär det för boräntan och Sveriges hushåll?

Reporäntan är en ränta och ett styrmedel för att påverka både inflation och ekonomisk tillväxt. Förändringar i reporäntan orsakar effekt på marknadsräntor, vilket i sin tur gör att den kallas för styrränta med ett annat ord. Riksbankens uppdrag är att hålla inflationen stabil, och att höja reporäntan kan hålla inflationen nere. Nu misstänker Riksbanken att inflationen så sakteliga är på väg upp och för att stävja detta höjs styrräntan, något som gör att alla andra bankers räntor också stiger.

Nu förväntas alltså reporäntan att höjas till noll, något som påverkar marknadsräntor och då boräntor.

Effekten av höjd reporänta

Experter menar att den lilla höjningen av reporäntan som förväntas ske, inte kommer påverka hushållen nämnvärt. Räntorna kommer vara fortsatt låga, och har du ett bundet lån kommer du inte märka av höjningen alls. Du som har ett rörligt lån tipsas om att fortsätta titta runt bland andra banker för att på så sätt kunna jämföra och hitta den bästa räntan. Ställ aktörernas bud mot varandra och kräv bindande rabatt från den du väljer, så att rabatten inte försvinner året efter. Det går att förhandla med banker mer än vad de flesta tror.

Boräntan förväntas inte heller att gå upp till mer än 3 procent från nu och tre år framåt. Om du vill ta höjd kan du däremot sikta på en höjning till 4–5 procent på fem år. Du kan med andra ord sitta lugn i båten, även fast du har ett bolån. Se bara till att alltid ha en buffert för oväntade utgifter och inträffanden.