Skänka pengar till välgörenhet

2012-04-19

Start » Nyheter » Skänka pengar till välgörenhet

Svenskar skänker allt mer till välgörenhet. Även om de största insamlingarna till välgörenhetsorganisationerna sker i slutet av året, då framförallt kring julen, är trenden att ge gåvor och bidrag till de olika frivilligorganisationerna även överlag uppgående.

Det är inte bara handlingen att ge ett bidrag till en frivilligorganisation som har ökat, utan den uppgående trenden omfattar även det att ge ett bidrag till en välgörenhetsorganisation som en present till någon annan.

Välgörenhet inget nytt fenomen

I Sverige hör Cancerfonden, UNICEF och Rädda barnen till de tre största organisationerna när de gäller insamlade pengar från det svenska folket. Att många av oss idag är stolta över att kunna bidra på olika sätt när det gäller välgörenhet har inte alltid varit lika givet ur ett historiskt perspektiv.

Då och nu

Från att det i början av 1800-talet varit en självklarhet med privat välgörenhet vid sidan av den befintliga, men knappa, fattigvården gick många under 1970-talet  över till ett synsätt att den privata välgörenheten var något med ett dåligt rykte. En stor koppling fanns mellan den frivilliga välgörenheten och dåtidens politiska inriktningar i samhället. Men det var då. Idag spelar de frivilliga organisationernas arbete en större roll än någonsin, inte minst utanför Sveriges gränser.

Inte alla insamlingar är seriösa

Alla man ser på stan med insamlingsbössor tillhör tyvärr inte seriösa organisationer, något man bör tänka på för att undvika att ge sina pengar till oseriösa insamlare. Att försäkra sig om att organisationen är seriös är även ett sätt för en själv att göra det man kan för att pengarna man skänker verkligen ska komma fram.

Sänker man pengar via ett inbetalningskort är de organisationerna som har ett 90-konto är godkända och kontrolleras regelbundet av Svensk Insamlingskontroll. Dessa organisationer uppfyller därmed även vissa krav som exempelvis att ändamålet med välgörenhetsorganisationen går att kontrollera och att minst 75 procent av organisationens intäkter också ska gå till det formulerade ändamålet. Vid bössinsamlingar är ett kännetecken för de organisationer som är seriösa att insamlaren kan legitimera sig.