Ta reda på om du har en betalningsanmärkning

2015-04-19

Start » Nyheter » Ta reda på om du har en betalningsanmärkning

Vi på Expresskredit har tidigare tagit upp hur du undviker att få en felaktig betalningsanmärkning och idag tänkte vi därför informera om hur du går tillväga för att se om du överhuvudtaget har en betalningsanmärkning eller ej.

Men först och främst vill vi reda ut exakt vad en betalningsanmärkning är för något.

Att du fått en betalningsanmärkning betyder kortfattat att du har en obetald skuld som inte betalats inom angiven tidsram och att detta registrerats i kreditupplysningsföretagens register. Konsekvensen av en betalningsanmärkning är att den påverkar dina framtida möjligheter att upprätta krediter, handla på avbetalning och försvårar när du ansöker om lån. Hos oss på Expresskredit har vi överseende med om du har en betalningsanmärkning om din ekonomi i övrigt är god, dock sänker anmärkningen din kreditvärdighet – alltså hur mycket du kan låna och hur lång tid du får på dig att betala tillbaka lånet. Med andra ord är det till stor del dina betalningsanmärkningar som avgör hur din betalningsförmåga tolkas – ju fler betalningsanmärkningar desto svårare är att bli beviljad en kredit och en betalningsanmärkning finns dessutom registrerad i hela två års tid i kreditupplysningsföretagens register.

Kontakta kreditupplysningsföretag

Vi på Expresskredit använder oss av företaget CreditSafe för att inhämta kreditupplysningar när du ansöker om lån hos oss. Till CreditSafe kan även du som privatperson vända dig om du är osäker på huruvida det finns betalningsanmärkningar i ditt namn. CreditSafe är nämligen ett rikssträckande kreditupplysningsföretag med kreditupplysningstillstånd utfärdat av Datainspektionen och har rikssträckande personnummer i sitt register. I dagsläget har Datainspektionen utfärdat denna typ av tillstånd till 11 kreditupplysningsföretag i landet – och det är till något av dessa som du kan vända dig. De rikssträckande kreditupplysningsföretagen har nämligen information om alla svenska medborgare över 15 års ålder i sina register oberoende av om det finns betalningsanmärkningar kopplade till namnet eller inte. Hos något av upplysningsföretagen kan du skriftligen begära att se vilken information de har på dig. Du kan även vända dig till tjänster på nätet så som Solventia där du kan beställa en upplysnings elektroniskt som du får tillgång på SMS, hemsidan och i pappersform.

Har du till exempel betalat en kredit men att detta skedde dagen efter att ett betalningsföreläggande inkommit Kronofogdens register kan en betalningsanmärkning i ditt namn redan ha hunnit registreras av kreditupplysningsföretagen. Men på din begäran kan ett kreditupplysningsföretag genomföra en självständig juridisk bedömning av om just denna betalningsanmärkning ska stå kvar eller inte. Du har dock ingen rätt att bli struken ur dessa register, men om en uppgift om dig är felaktig eller missvisande är kreditupplysningsföretagen skyldiga att rätta till detta. Därför kan det vara en god idé att kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade på dig hos kreditupplysningsföretagen för att se att allt stämmer.

Hos Datainspektionen.se finns information om vilka kreditupplysningsföretag du kan kontakta.