Dags att binda räntan?

2013-03-22

Start » Nyheter » Dags att binda räntan?

Ett nytt år innebär nya ekonomiska möjligheter. För dem som befinner sig på bostadsmarknaden kan början av 2013 bli en möjlighet att binda boräntan, om man inte redan har gjort det. Bra ekonomiska beslut, ger också positiva effekter för ens egen ekonomi. Kommer år 2013 att kunna erbjuda några sådana ögonblick?

Viktigt att utgå från den egna situationen

Hur man ska agera i sina ekonomiska beslut, bestämmer man alltid själv. Det är viktigt att tänka på att omgivningen och experter endast kan ge råd och tips, aldrig ta beslutet åt en. När man fattar sitt beslut bör man utgå från sin egen situation men också utifrån hur man ser på framtiden. Tror man att den ekonomiska situationen i världen kommer att försämras, kan man också tänka att räntorna kommer att sänkas ytterligare framöver.

Beslut att sänka reporäntan

När det gäller valet mellan att binda räntan eller inte, har många av bankernas respektive experter på området varit överens om att läget för att binda inte på länge har varit så bra som situationen under slutet av år 2012. Detta har grundats i att allt fler av bankerna, till följd av Riksbankens sänkning av reporäntan, har sänkt sina rörliga bolåneräntor. Anledningen till att Riksbanken har sänkt reporäntan är att man vill ha upp inflationen på rätt nivåer och samtidigt kunna öka tillväxten. För privatpersoner resulterar beslutet i att de bundna räntorna är på en nivå där de inte varit på länge. Några av de saker man som privatperson måste tänka på innan beslutet kring hur man ska göra är att:

  • Man måste binda sin ränta i en tillräckligt lång period för att det ska löna sig i längden. Just nu är det främst en bindningstid på fem år som lönar sig mest, eftersom att det just är femårsräntorna som har nått sina hittills lägsta nivåer.
  • För att binda sin ränta på en period mellan tre till fem år bör man räkna med att bo kvar i bostaden under den perioden. Att gå från en rörligt till en bunden ränta kräver en säkerhet över ens boende eftersom att man behöver betala en ränteskillnadsersättning om man flyttar och behöver låsa upp lånet.