Därför är banker hårda med amortering

2018-09-22

Start » Nyheter » Därför är banker hårda med amortering

Det skrivs mycket om amorteringsreglernas påverkan på bostadsmarknaden och ungas chanser att skaffa sig en bostad. Varför är kreditreglerna för till exempel nyproduktion hårdare än vad lagen faktiskt kräver?

Det nya amorteringskravet slår inte bara mot de som bygger nya lägenheter, det påverkar inte minst de som vill flytta och försöker köpa sig en första bostad. För bara några år sedan fanns det gott om amorteringsfria lån på marknaden gällande bostadsköp, men sedan amorteringskravet för begagnade lägenheter har reglerna även börjat användas på nyproduktion – trots att lagen egentligen inte gäller för nybyggda lägenheter. Varför är det så?

Restriktiv inställning till amorteringsfria lån hos storbanker

Bankerna i Sverige är generellt sett väldigt restriktiva med amorteringsfria lån och det gör att det är svårt för många att kunna köpa sin första bostad. Anledningen till att man trots lagens kryphål, väljer att sätta ett krav på amortering på nya bostäder är säkerligen flera men framförallt verkar det handla om att det är en viktig del i en långsiktigt sund och hållbar ekonomi för bankens kunder.

En del menar att det är bra att komma igång med att amortera på en gång i stället för vid köp av en icke-nybyggd lägenhet. Så enligt regelverket kan en bankkund rent tekniskt beviljas ett amorteringsfritt lån när de köper nyproducerat – men man har från bankhåll valt att bortse från detta faktum och tryckt på vikten av att alla som köper bostad måste amortera.

Mindre banker kan ge bättre villkor för bostadsköpare

Mindre kreditgivare som inte ingår i det kluster av storbanker som dominerar marknaden ger nya bostadsköpare visst hopp. Då gäller det oftast amorteringsfritt i högst fem år vid nyproduktion, men under förutsättningen att belåningsgraden är under 70 procent.