Finansinspektionen fastställer amorteringskrav

2015-04-22

Start » Nyheter » Finansinspektionen fastställer amorteringskrav

Ett uppmärksammat ämne detta år har varit huruvida Finansinspektionen kommer att införa ett amorteringskrav på bolån eller ej – och nu har man meddelat datum för detta och amorteringskravet kommer alltså att införas vilket innebär att alla nya bolånetagare efter den 1 augusti 2015 kommer att bli amorteringsskyldiga.

Vi på Expresskredit vill uppmärksamma alla våra kunder om att man från och med den 1 augusti 2015 kommer att bli amorteringsskyldig ner till 50 procent av sitt bolån om man tar ett bolån efter detta datum. Dock är man ej bunden av amorteringskravet i händelse av bankbyte eftersom att man har ett redan existerande bolån. Det är alltså bara nya bolånetagare som kommer att drabbas av kravet.

Vad betyder amorteringskravet?

Enligt Finansinspektionen innebär amorteringskravet att hushåll med en belåningsgrad över 70 procent av bostadens kostnad ska amorteras ner 2 procent av det totala bolånet årligen. När lånet sedan uppgår till mellan 50 och 70 procent av bostadens värde ska man istället amortera minst 1 procent årligen tills att lånet är mindre än 50 procent av bostadens marknadsvärde. Finansinspektionen skriver följande om hur detta kommer bedömas:

”Värderingen av bostaden ska utgå från marknadsvärdet och omvärdering får som tidigast ske vart femte år eller vid avsevärda värdeförändringar som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostadsmarknaden.” läs mer hos Finansinspektionen.

Varför ska man amortera?

Syftet med att införa ett amorteringskrav är att säkerställa att hushåll som är relativt högt belånade på sikt ska kunna minska sin skuld, både för sin egen och för samhällets skull. Finansinspektionen bedömer nämligen att sådana hushåll utgör makroekonomiska risker vilka man kan minska genom att minska skuldsättningsgraden i privata hushåll. Genom amorteringen kommer därmed samhället att bli mindre känsligt för konjunktursvängningar och andra ekonomiska växlingar.

Bra att känna till om amorteringskravet:
– Amorteringskravets nya regler kommer gälla från och med den 1 augusti 2015.
– Kravet omfattar nya bolån som är mer än 50 procent av bostadens värde
– Till nya lån räknas ett helt nytt bolån, utökande av ett befintligt lån och när man tar lån med bostaden som säkerhet vilket på så vis utökar belåningsgraden.
– Befintliga lån kommer ej att drabbas av amorteringskravet om låntagaren inte väljer att utöka sina lån med fler lån.
– Det kan finnas specialfall där amorteringskravet lyfts.
– Amorteringskravets belopp räknas ut från bostadens marknadsvärde.