Så skyddar du din ekonomi vid ökad inflation

2022-06-01

Start » Nyheter » Så skyddar du din ekonomi vid ökad inflation

Inflationen har stigit rejält under våren – senast under maj månad låg den på 6,4 procent, enligt SCB. Detta gör att dina pengar minskar i värde, i motsats till deflation, då pengarna ökar i värde – vilket i sin tur gör att varor och tjänster kostar mer än tidigare. I matbutiker har vi exempelvis kunnat se prisökningar på flera olika matvaror under våren.

 Här kommer några allmänna privatekonomiska råd hur du kan tänka när inflationen stiger.

  1. Se över räntan på dina sparkonton. Inflation gör att dina besparingar minskar i värde – om du exempelvis har ett sparkonto som ger en procent ränta och inflationen ligger på tre procent så innebär detta att det reella värdet minskar. Samtidigt är det alltid viktigt att ha en buffert för oförutsedda utgifter, vilket skapar ett svårt dilemma. Det man kan göra är att se över om man har möjlighet att föra över en del av ditt sparande till sparkonton med högre ränta för att kompensera för den lägre avkastningen –  detta brukar dock innebära att man behöver låsa pengarna utan en överenskommen tid, det vill säga att man ej kan göra uttag från sparkontot. För den som är beredd att ta mer risk kan man även se över alternativ såsom att spara i konst, ädelmetaller eller fastigheter.
  2. Se över räntan på ditt bostadslån och hur mycket du amorterar. Att pengar minskar i värde gör att dina skulder minskar i värde. Detta är viktigt att tänka på, då det innebär att det inte lönar sig lika mycket att amortera på lån som tidigare. Samtidigt gör en högre amortering det lättare att flytta till en dyrare bostad och sänker dig skuld, vilket kan vara viktigt om räntekostnaden för bostadslånet går upp.
  3. Förhandla upp lönen. Då inflationen gör att du kan köpa mindre för de pengar du har så innebär detta att den lön du får inte är värd lika mycket som innan. Om inflationen exempelvis stiger med två procent, samtidigt som du får en löneförhöjning på två procent, innebär detta pengarna är lika mycket värda som innan löneförhöjning. Detta är värt att tänka på vid lönesamtal.